Povídání a hraní se skupinou dobové hudby Devětsil

Děkujeme Mirkovi Hofmannovi a Kabelové televizi Kopřivnice za natočení pořadu „Povídání a hraní s dobovou hudbou Devětsil“. Poděkování patří také Ondřeji Šalkovi z Muzea Fojtství v Kopřivnici za poskytnutí prostor, SSŠ Allegros a Karlu Žerdíkovi za zapůjčení rekvizit a kamarádům z již zmíněné SSŠ Allegros, jmenovitě Alici Zbořilové, Martině Sopuchové, Aničce Floreové, Pavlu Runákovi, Mirkovi Ferdovi za spolupráci. 

Continue Reading